седмично разпределение

 ДГ № 170 – “Пчелица”

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Група

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

І

Сутрин

         Музика

           БЕЛ 

   Физическа култура

        КТ

        Околен свят

   Музика 

   Физическа култура

         Математика 
   ИИ

       ИИ

Физическа култура

След обяд

 

 

 

 

 

ІІ

Сутрин

Физическа култура

КТ

 

БЕЛ
ИИ

Математика 
Музика

Физическа култура

ИИ

Околен свят

Музика 

Физическа култура

След обяд

ОС

 

БЕЛ

Математика

 

ІІІ

Сутрин

БЕЛ

Музика 

ОС

Математика
ИИ
ОС

БЕЛ
Музика 

Физическа култура

ИИ
Околен свят
Математика

ОС

Физическа култура

След обяд

Физическа култура

 

 

ИИ

 

ІV

Сутрин

Математика

Околен свят 

Музика

БЕЛ

Физическа култура

Математика

ИИ 
Музика
БЕЛ

ОС
Математика

Физическа култура

БЕЛ

Физическа култура

КТ

След обяд

ИИ
 

КТ